Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1729

VIII C 665/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-10-09

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Sygn. akt VIII C 665/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 25 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w VIII Wydziale Cywilnym w składzie: przewodniczący: SSR Bartek Męcina protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 25 września 2017 roku w Łodzi sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w K. przeciwko R. M. 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjne
Czytaj więcej»

VIII C 3150/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-09-29

Data publikacji: 2017-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII C 3150/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Anna Bielecka-Gąszcz Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Zuchora po rozpoznaniu w dniu 15 września 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa H. R. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. , Z. R. (1) i B. R. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś
Czytaj więcej»

VIII C 1135/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-10-26

Data publikacji: 2017-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt VIII C 1135/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący S.S.R. Tomasz Kalsztein Protokolant sekr. sąd. Kamila Zientalak po rozpoznaniu w dniu 12 października 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. przeciwko J. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego J. S. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. kwotę 1.61
Czytaj więcej»

VIII C 1401/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-09-07

Data publikacji: 2017-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII C 1401/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 7 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w VIII Wydziale Cywilnym w składzie: przewodniczący: SSR Bartek Męcina protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Ławniczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2017 roku w Ł. sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko W. A. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda Banku (...) S.A. w W. na rzecz pozwanej W. A. kwotę 634 zł. (sześćset trzydzieści cz
Czytaj więcej»

VIII C 2022/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-10-18

Data publikacji: 2017-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII C 2022/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Anna Bielecka-Gąszcz Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Zuchora po rozpoznaniu w dniu 4 października 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa D. Z. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki tytułem odszkodowania kwotę 4.095,76 zł (cztery tys
Czytaj więcej»

VIII C 3747/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2017-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII C 3747/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 12 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w VIII Wydziale Cywilnym w składzie: przewodniczący: SSR Bartek Męcina protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 roku w Łodzi sprawy z powództwa A. L. (1) przeciwko W. B. o zapłatę albo zobowiązanie 1 oddala powództwo o zasądzenie od pozwanego W. B. na rzecz powódki A. L. (1) kwoty 1.090 zł (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt
Czytaj więcej»

VIII C 1099/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-10-17

Data publikacji: 2017-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII C 1099/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, VIII Wydział Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący : Sędzia SR Tomasz Kalsztein Protokolant : Kamila Zientalak po rozpoznaniu w dniu 17 października 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko Ł. B. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt VIII C 109
Czytaj więcej»

VIII C 2018/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII C 2018/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Anna Bielecka-Gąszcz Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Zuchora po rozpoznaniu w dniu 13 września 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Szkoły Podstawowej przy Szkole (...) . (...) Spółki Jawnej w Ł. przeciwko pozwanej L. B. ( PESEL (...) ) o zapłatę 2.220 zł 1 zasądza od pozwanej na rzecz p
Czytaj więcej»

VIII C 3325/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2017-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII C 3325/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 12 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w VIII Wydziale Cywilnym w składzie: przewodniczący: SSR Bartek Męcina protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Ławniczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2017 roku w Ł. sprawy z powództwa J. G. (1) przeciwko M. J. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej M. J. na rzecz powoda J. G. (1) kwotę 7.233,02 zł. (siedem tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote dwa grosze
Czytaj więcej»

VIII C 884/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-10-11

Data publikacji: 2017-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt VIII C 884/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący S.S.R. Małgorzata Sosińska-Halbina Protokolant st. sekr. sąd. Dorota Piasek po rozpoznaniu w dniu 11 października 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko J. R. o zapłatę oddala powództwo. Sygn.
Czytaj więcej»