Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3316

II C 564/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2016-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II C 564/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 18 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, Wydział II Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. K. Ś. Protokolant: sekretarz sądowy D. B. po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2016 roku, w Ł. na rozprawie jawnej, sprawy z powództwa H. K. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W. o zadośćuczynienie w kwocie 23 000,00 zł 1 oddala powództwo, 2 zasądza od H. K. na rzecz Ubezpieczeniowego
Czytaj więcej»

II C 565/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-04-25

Data publikacji: 2018-05-16

trafność 100%

Sygnatura akt II C 565/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR K. T. Protokolant st. sekr. sąd. M. R. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2018 roku w Ł. sprawy z powództwa A. Z. przeciwko J. Z. (1) i Z. J. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 4900 (cztery tysiące dziewięćset) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 kwiet
Czytaj więcej»

II C 566/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Sygn. akt II C 566/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR A. Z. Protokolant: staż. M. P. po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Z. M. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 1.600 zł 1.zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Z. M. kwotę 31,35 zł (trzydzieści jeden złotych trzydzieści pię
Czytaj więcej»

II C 567/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-07-09

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt II C 567/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca Sędzia SR A. S. Protokolant sekr. sąd. M. O. po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa B. C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę i ustalenie 1 oddala powództwo; 2 obciąża powódkę na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotą 7484,92 zł (siede
Czytaj więcej»

II C 569/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2016-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II C 569/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR A. Z. Protokolant: staż. M. P. po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa R. W. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. , Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. (...) w Ł. o zadośćuczynienie i skapitalizowaną rentę 1.oddala powództwo; 2.nie obciąża powó
Czytaj więcej»

II C 575/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-05-04

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Sygnatura akt II C 575/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca Sędzia SR A. B. Protokolant starszy sekretarz sądowy M. R. po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku w Łodzi sprawy w powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w K. przeciwko Instytutowi Centrum (...) w Ł. na skutek sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia
Czytaj więcej»

II C 576/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-03-20

Data publikacji: 2018-05-07

trafność 100%

Sygn. akt II C 576/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR A. Z. Protokolant: sekr. sąd. M. P. po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2018 roku, w Ł. na rozprawie sprawy z powództwa W. G. przeciwko Gminie Ł. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1.zasądza od Gminy Ł. na rzecz W. G. : a) kwotę 37.000
Czytaj więcej»

II C 580/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-11-06

Data publikacji: 2018-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt II C 580/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca Sędzia SR A. S. Protokolant sekr. sądowy M. P. po rozpoznaniu w dniu 23 października 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa D. K. (1) i I. K. przeciwko M. M. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza solidarnie od powodów na rzecz pozwanego kwotę 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

II C 583/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

Sygn . akt II C 583/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, Wydział II Cywilny w następującym składzie: Przewodnicząca : SSR A. M. Protokolant : staż. W. Ł. po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa A. R. przeciwko G. P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego G. P. na rzecz powódki A. R. kwotę 28.041,04 zł (dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści jeden złotych cztery grosze) wraz z ustawow
Czytaj więcej»

II C 587/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-11-16

Data publikacji: 2018-12-07

trafność 100%

Sygn. akt II C 587/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR A. Z. Protokolant: sekr. sąd. M. P. po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018 roku, w Ł. na rozprawie sprawy z powództwa A. J. , W. J. przeciwko Gminie Ł. o zapłatę 1.zasądza od Gminy Ł. na rzecz W. J. kwotę 19.881 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od
Czytaj więcej»