Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5047

II C 196/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-09-28

Data publikacji: 2017-11-06

trafność 100%

Sygn. akt II C 196/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca : Sędzia SR A. S. Protokolant: st. sekr. sąd. M. R. po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – Subfundusz (...) W. przeciwko W. P. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2952 zł (dwa tysiące dziewięćset
Czytaj więcej»

II C 189/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 189/16 POSTANOWIENIE Dnia 7 marca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: Sędzia S.R. A. S. Protokolant: st. sekr. sąd. M. O. po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) Towarzystwu (...) w W. o zapłatę w przedmiocie wniosku powódki o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych pozwu oraz wniosku o uchylenie zarządzenia o uznaniu za doręczoną przesyłki z
Czytaj więcej»

II C 206/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-03-21

Data publikacji: 2017-04-14

trafność 100%

Sygnatura akt II C 206/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca Sędzia SR A. S. Protokolant st. sekr. sąd. M. O. po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Towarzystwu (...) w W. przeciwko A. Z. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygnatura akt
Czytaj więcej»

II C 200/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2015-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt II C 200/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący S.S.R. K. T. Protokolant staż. M. P. po rozpoznaniu w dniu 21 października 2015 roku w Łodzi sprawy z powództwa M. P. (2) przeciwko (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 2.417 (dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych tytułem k
Czytaj więcej»

II C 209/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-02-08

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Sygnatura akt II C 209/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca Sędzia SR A. S. Protokolant sekr. sąd. M. U. po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa D. G. (1) przeciwko Instytutowi Centrum (...) w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki tytułem zadośćuczynienia kwotę 5000 zł (pięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opó
Czytaj więcej»

II C 211/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-03-24

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 211/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR A. B. Protokolant: staż. P. O. po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Gminy Ł. – Administracji Zasobów Komunalnych Ł. w Ł. przeciwko J. P. (1) o zapłatę na skutek sprzeciwu pozwanej J. P. (1) od nakazu zapłaty z dnia 6 marca 2013 roku wydanego w postępowaniu upominawczym w spraw
Czytaj więcej»

II C 210/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-08-09

Data publikacji: 2018-09-11

trafność 100%

Sygn. akt II C 210/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 sierpnia2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, Wydział II Cywilny, w składzie: Przewodnicząca: S.S.R. A. M. Protokolant: staż. N. P. po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa D. A. i R. A. przeciwko A. K. o zadośćuczynienie 1 oddala powództwo; 2 przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Kasy Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi na rzecz radcy prawnego G. F. kw
Czytaj więcej»

II C 206/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2021-10-01

Data publikacji: 2021-11-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 206/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2021 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Agnieszka Kania-Zamorska Protokolant: sekr. sąd. Marta Mądzelewska po rozpoznaniu w dniu 1 października 2021 roku, w Ł. na rozprawie sprawy z powództwa R. S. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1.zasądza od Towarzystwa (...) w W. na rzecz R. S. kwotę 2.151,96 zł (dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden zło
Czytaj więcej»

II C 221/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-08-17

Data publikacji: 2016-09-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 221/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, Wydział II Cywilny, w składzie: Przewodnicząca: S.S.R. A. M. Protokolant: staż. W. Ł. po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2016 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko Instytutowi Centrum (...) w Ł. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego Instytutu Centrum (...) w Ł. na rzecz powoda J. K. kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) z ustawowymi
Czytaj więcej»

II C 212/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-08-05

Data publikacji: 2016-09-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 212/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR A. B. Protokolant: sekretarz sądowy P. O. po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2016 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Z. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Z. W. kwotę 24.000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) tytułem zadośćuczynienia wraz z o
Czytaj więcej»