Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5430

II C 384/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-08-02

Data publikacji: 2018-09-11

trafność 100%

Sygnatura akt II C 384/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca :Sędzia Sądu Rejonowego A. M. Protokolant: st. sek. sąd. M. R. po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda B. K. : a kwotę 15.000,00 zł (pięt
Czytaj więcej»

II C 386/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2020-09-10

Data publikacji: 2020-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt II C 386/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2020 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący sędzia K. T. po rozpoznaniu w dniu 10 września 2020 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy w powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko H. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) ,75 (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa 75/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia
Czytaj więcej»

II C 383/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-19

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Sygn. akt II C 383/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, Wydział II Cywilny, w składzie: Przewodnicząca: S.S.R. A. M. Protokolant: staż. W. Ł. po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa R. S. przeciwko Gminie M. Ł. o ustalenie 1 .oddala powództwo; 2 . nie obciąża powoda kosztami procesu. Sygnatura akt II C 383/16 UZASADNIENIE W dniu 26 maja 2016 roku R. S. wniósł przeciwko Gminie M.
Czytaj więcej»

II C 384/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2015-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt II C 384/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący S.S.R. K. T. Protokolant stażysta M. (...) po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015 roku w Łodzi sprawy z powództwa E. D. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w G. przeciwko M. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygnatura akt II C 384/15 UZASADNIENIE Pozwem wniesio
Czytaj więcej»

II C 390/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-11-28

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Sygnatura akt II C 390/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SR A. S. Protokolant st. sekr. sąd. M. R. po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy w powództwa M. U. przeciwko P. S. z udziałem interwenienta ubocznego Gminy M. Ł. o opróżnienie lokalu mieszkalnego 1 oddala powództwo; 2 oddala wniosek interwenienta ubocznego o zasądzenie kosztó
Czytaj więcej»

II C 391/23

wyrok

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2024-04-18

Data publikacji: 2024-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 391/23 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2024 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi - II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR A. M. po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2024 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Ł. B. o zapłatę 1 zasądza od Ł. B. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 11.259,49 zł (jedenaście tysięcy d
Czytaj więcej»

II C 402/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2020-10-06

Data publikacji: 2020-11-18

trafność 100%

Sygnatura akt II C 402/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2020 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca Sędzia SR A. S. Protokolant st. sekr. sąd. M. O. po rozpoznaniu w dniu 22 września 2020 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w W. przeciwko M. D. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztó
Czytaj więcej»

II C 401/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2017-03-09

trafność 100%

Sygnatura akt II C 401/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR K. T. Protokolant st. sekr. sąd. M. R. po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2017 roku w Łodzi sprawy w powództwa A. S. przeciwko Č. S. w P. (Republika Czeska) działająca przez oddział (...) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę (...) (dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt
Czytaj więcej»

II C 405/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-09-17

Data publikacji: 2019-10-07

trafność 100%

Sygn. akt II C 405/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2019 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR A. Z. Protokolant: sekr. sąd. A. Z. po rozpoznaniu w dniu 3 września 2019 roku, w Ł. na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko Instytutowi Centrum (...) w Ł. o zadośćuczynienie 1.oddala powództwo; 2.nie obciąża powódki obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego; 3. nie obciąża powódki nieuiszcz
Czytaj więcej»

II C 401/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-01-17

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Sygnatura akt II C 401/16 Obraz 1 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR K. T. Protokolant st. sekr. sąd. M. R. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2018 roku w Ł. sprawy z powództwa B. T. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) ,50 (piętnaście tysięcy dziewięćset dziewiętnaście 50/100) zło
Czytaj więcej»